Contact, colofon en privacyverklaring

Geplaatst op

Colofon

Ontwerp en uitvoering website: Just Schimmelpenninck Websites

Foto’s en film:
Joop Greypink/GURU
– Kees de Hoogh
– Rogier Reker
– en anderen.


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Villa Senang neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Villa Senang zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Villa Senang zal uw gegevens onder geen beding delen met derden.

Soort persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens: naam, adres, pc/woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens
Villa Senang gebruikt uw persoonsgegevens voor uw boeking van de villa en om u op de hoogte te houden van nieuws rondom Villa Senang.

Bewaren gegevens
Villa Senang bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
  • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
  • het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.

Website
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door uw browser in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.